Aura Reading

Behalve je fysieke lichaam, dat zichtbaar en tastbaar is, heb je ook nog een energieveld om je heen, je zogenaamde aura. Door me af te stemmen op dit energieveld zie ik patronen en overtuigingen die op een onbewuste manier voor blokkades kunnen zorgen.

Door deze te herkennen en met de persoon te bespreken wordt duidelijk hoe en wanneer deze zijn ontstaan en wat er gedaan kan worden om deze te veranderen.

Dit brengt het bewustwordingsproces op gang waarna er samen gekeken wordt hoe dit proces het beste ondersteund kan worden.

Dieren:

Het is ook mogelijk om voor een dier een reading te doen. Dit kan op afstand, je hoeft het dier niet mee te nemen.

Je stuurt me de naam en de geboortedatum van het dier en de vragen die je aan hem/haar hebt wat betreft gezondheid en/of gedrag. Je krijgt per e-mail de antwoorden toegestuurd.